Imprezy masowe

Imprezy – porady, prawo, organizacja, zaplecze

Navigation Menu

Toalety na imprezie

Posted |

Ilość adekwatna do potrzeb

Podczas plenerowych imprez przenośne toalety są niezastąpione. Zadaniem organizatora jest oszacowanie ilości potrzebnych kabin, co w praktyce nie jest wcale prostym zadaniem. Zawsze lepiej brać poprawkę na to, że uczestników będzie więcej, niż się przewiduje, zwłaszcza gdy impreza jest cykliczna i cieszy się już pewną renomą – oczywiście niebagatelny wpływ na to ma pogoda, ale na ten akurat czynnik nikt nie ma wpływu. Ponadto uwzględnić trzeba też wielkość terenu, na którym odbędzie się impreza.

Foto: https://www.toitoi.pl/

Toalety powinny być ustawione na obrzeżach placu – najlepiej z obydwu stron, dzięki czemu dostęp do nich będzie łatwiejszy. W miarę możliwości należy zapewnić uczestnikom jak największą wygodę w tym zakresie. Nie wolno przy tej sposobności zapomnieć o potrzebach osób niepełnosprawnych – w tym przypadku właściwą opcją są kabiny o podwyższonym standardzie.

Read More

Drogi publiczne a imprezy

Posted |

Organizowanie imprez na drogach publicznych

Imprezy odbywające się na drogach publicznych, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny organizuje się zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Zasady dotyczące imprez masowych stosuje się do nich tylko w zakresie organizacji i uprawnień służb porządkowych.

rajd_impreza

Impreza na drodze publicznej wymaga zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje urząd zarządzający ruchem na drodze, właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Read More

Imprezy zwykłe

Posted |

Które imprezy są nie masowe?

O kwalifikacji imprezy, czyli stwierdzeniu czy ma charakter masowy czy zwykły decyduje jej charakter oraz liczba udostępnionych miejsc.

impreza zwykła

Read More

Obowiązki organizatora imprezy

Posted |

Co należy do obowiązków organizatora imprezy masowej?

Organizator imprezy masowej ma obowiązek: zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy, utrzymać porządek podczas jej trwania, zabezpieczyć medycznie imprezę.

impreza sportowa

Organizator musi zapewnić właściwe warunki szczególnie przeciwpożarowe i sanitarne.

Read More

Kiedy potrzebne jest zezwolenie?

Posted |

Wniosek o pozwolenie na imprezę masową

Zorganizowanie imprezy masowej wymaga uzyskania zezwolenia. Każda taka impreza wymaga zezwolenia. Wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia takiej imprezy.

map _imprezy masowej

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Read More

Kiedy impreza jest masowa?

Posted |

Imprezy masowe wprowadzenie

Zasady organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz obowiązki i uprawnienia organizatora określa Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa, to impreza która wiąże się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym impreza się odbywa. Z uwagi na potencjalne zagrożenia i konieczne działania prewencyjne, przewidziano szereg wymogów, jakie muszą zostać spełnione przez organizatorów, aby taka impreza mogła się odbyć.

impreza_masowa

Zgodnie z prawem imprezą masową jest impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa. Poza tym, że uznanie imprezy za masową zależy od jej charakteru, to jej „masowość” zależy przede wszystkim od liczby udostępnionych przez organizatora miejsc.

Read More