Imprezy masowe

Imprezy – porady, prawo, organizacja, zaplecze

Navigation Menu

Imprezy Masowe - łatwiejsze niż myślisz?

Pomagamy przebić się przez przepisy, organizujemy zaplecze

Toalety na imprezie

Posted |

Ilość adekwatna do potrzeb

Podczas plenerowych imprez przenośne toalety są niezastąpione. Zadaniem organizatora jest oszacowanie ilości potrzebnych kabin, co w praktyce nie jest wcale prostym zadaniem. Zawsze lepiej brać poprawkę na to, że uczestników będzie więcej, niż się przewiduje, zwłaszcza gdy impreza jest cykliczna i cieszy się już pewną renomą – oczywiście niebagatelny wpływ na to ma pogoda, ale na ten akurat czynnik nikt nie ma wpływu. Ponadto uwzględnić trzeba też wielkość terenu, na którym odbędzie się impreza.

Foto: https://www.toitoi.pl/

Toalety powinny być ustawione na obrzeżach placu – najlepiej z obydwu stron, dzięki czemu dostęp do nich będzie łatwiejszy. W miarę możliwości należy zapewnić uczestnikom jak największą wygodę w tym zakresie. Nie wolno przy tej sposobności zapomnieć o potrzebach osób niepełnosprawnych – w tym przypadku właściwą opcją są kabiny o podwyższonym standardzie.

Read More

Drogi publiczne a imprezy

Posted |

Organizowanie imprez na drogach publicznych

Imprezy odbywające się na drogach publicznych, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny organizuje się zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Zasady dotyczące imprez masowych stosuje się do nich tylko w zakresie organizacji i uprawnień służb porządkowych.

rajd_impreza

Impreza na drodze publicznej wymaga zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje urząd zarządzający ruchem na drodze, właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Read More

Imprezy zwykłe

Posted |

Które imprezy są nie masowe?

O kwalifikacji imprezy, czyli stwierdzeniu czy ma charakter masowy czy zwykły decyduje jej charakter oraz liczba udostępnionych miejsc.

impreza zwykła

Read More

Obowiązki organizatora imprezy

Posted |

Co należy do obowiązków organizatora imprezy masowej?

Organizator imprezy masowej ma obowiązek: zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy, utrzymać porządek podczas jej trwania, zabezpieczyć medycznie imprezę.

impreza sportowa

Organizator musi zapewnić właściwe warunki szczególnie przeciwpożarowe i sanitarne.

Read More